Utskott

Dela

Utskotten är en mötesplats mellan kåren och sektionerna. Här träffas de i kårledningen och i studerandesektionerna som arbetar med liknande frågor. Utskotten behandlar aktuella frågor som berör både studentkåren och sektionerna.

Kårledningsutskottet

Utskott för alla sektionsordförande och presidiet. Utskottet diskuterar gemensamma frågor, utbyter erfarenheter och utvecklar Chalmers Studentkår.

Nöjeslivsutskottet

Nöjeslivsutskottet har till uppgift att kontinuerligt underhålla och förbättra nöjeslivet på Chalmers Studentkår och teknologsektionerna.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets uppgift är att diskutera och utreda frågor som rör studier och undervisning för Chalmers studenter.

Sociala utskottet

I SU ska frågor av studiesocial karaktär tas upp. Även arbetsmiljöarbete med mer långsiktigt och strategiskt perspektiv kan diskuteras i SU. I utskottet sitter de som är studiesocialt ansvariga från respektive sektion.

Arbetsmarknadsutskottet

Knyter samman kårens och sektionernas arbetsmarknadsgrupper för samordning och förbättring. Varje sektions arbetsmarknadsgrupp har en representant i utskottet.